Iktibar Dari Kubur


"Sepotong roti kering, seteguk air minuman, sepotong pakaian, waktu yang sebentar, malam yang terbatas, kemudian dunia ini hancur, tiba-tiba kuburan orang yang paling kaya dan kuburan orang yang paling miskin adalah sama sahaja"


" Seorang raja dikuburkan di samping pelayan, presiden dikuburkan di samping pengawal, penyair terkenal dikuburkan di samping orang fakir tidak terkenal, orang kaya dikuburkan di samping fakir miskin. Namun di dalam kubur amal dan darjat itu berbeza dan tidak sama"


"Jika engkau masih dikunjungi oleh hari yang baru ketika membuka mata di pagi hari, maka bersyukurlah dan katakanlah selamat datang wahai tamu ku yang mulia... Kemudian muliakanlah tamu kamu dengan menunaikan kewajipan, kewajipan yang harus dilaksanakan dan memperbaharui taubat. Jangan engkau kotori ia dengan perbuatan dosa dan menyusahkan orang lain, sebab ia akan pergi dan tidak akan kembali" 


"Umur yang panjang adalah kekayaan pengalaman hidup, kumpulan pelbagai ilmu pengetahuan, dan kumpulan maklumat. Ketika satu hari berlalu darimu maka engkau memperoleh satu pelajaran tentang ilmu kehidupan. Sesungguhnya umur yang panjang itu merupakan berkah bagi orang-orang yang berakal" 

(Roslan Ali anak desa...)

Comments

Popular Posts