Nasihat Diri

Adapun untuk memberi nasihat, aku tidak melihat diriku adalah layak untuk memberikannya, sebab nasihat adalah Zakat, nisab nya adalah kemampuan dan kemahuan mengamalkan pesan nasihat.
Bagi yang tidak memiliki nisab, bagaimana akan mengeluarkan zakat? Laksana orang yang kehilangan cahaya, bagaimana boleh menyinari orang lain dengan cahaya tersebut? Bila bayangan boleh menjadi lurus, jika tongkatnya bengkok? Allah telah mewahyukan kepada Isa Bin Maryam:
"Nasihatilah dirimu, jika ia mampu dan mahu melaksanakannya, maka nasihatilah manusia. Tapi jika tidak, maka merasa malulah kepada Ku!"
Nabi Muhammad SAW juga bersabda:
"Aku telah tinggalkan untuk kamu 2 pemberi nasihat, yang berbicara dan bisu"
Yang berbicara adalah Al-Quran dan yang bisu adalah maut . Keduanya kiranya cukup menjadi nasihat bagi semua orang. Jika manusia tidak lagi boleh diberikan nasihat dengan keduanya, bagaimana yang lain boleh memberikannya? Dengan keduanya aku telah menasihati diri ku, kemudian dia menerima ujar dan nalar, tapi dia mengabaikan dan memberontak secara terang-terangan. Maka ku katakan kepada diriku:
"Bukankah kamu membenarkan bahawa Al-Quran adalah penasihat yang berbicara, dan pemberi peringatan yang jujur, sebab ia adalah Kalam Allah yang di dalamnya tidak memuatkan kebatilan sama sekali?"
Lalu Rasullulah SAW bersabda lagi, firman Allah SWT:
"Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya: Nescaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan di rugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan" (Surah Hud: 15-16)
Dengan demikian Allah telah memperingati kamu dengan neraka, kerana kehendak kamu akan dunia. Setiap yang tidak menemani mu setelah kematian, ia termasuk dunia. Lantas apakah kamu telah terbebas dari keinginan dan cinta dunia? Jika demikian, betapa bodoh diri mu. Kamu membenarkan semua itu, tapi tidak kamu memanfaatkan, bahkan kamu terus mengejar keduniaan dan kamu tenggelam didalamnya.

Allah SWT memberi peringatan:
" Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan di kembalikan kepada (Allah), yang mengetahui akan ghaib dan yang mati, lalu Dia beritahukan akan apa yang telah kamu kerjakan". (Al-Jumu'ah: 8)
 Lalu aku katakan : Hal itu kerana kamu cenderung kepada dunia. Bukankah kamu membenarkan bahawa si maut pasti memdatangi kamu dan memisahkan semua yang kamu miliki. Dia merampas semua yang kamu inginkan. Ketahuilah, sesuatu yang pasti datang adalah dekat. Dan sesuatu yang tidak akan datang adalah jauh.
(Imam Al-Ghazali)
  

Comments

Popular Posts